* Đảng: Võ Thị Xuân Hoa- Bí Thư Chi Bộ

* Công Đoàn: Nguyễn Thị Mỹ Huyền - CT Công Đoàn

* Đoàn Thanh Niên: Cao Thị Bích Tiền - Bí thư