HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC

NĂM HỌC 2020 - 2021

            Nhằm đánh giá lại việc thực hiện Nghị quyết HN năm học 2019-2020 và bàn biện pháp thực hiện những nhiệm vụ của năm học 2020-2021. Ngày 23/10/2020 trường Mầm Non Ninh Tây đã tổ chức" Hội nghị cán bộ, viên chưc năm học 2020-2021

            Về dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương; Ban đại diên CMHS, đại biểu đơn vị bạn, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

            Trước tình hình dịch covid-19 đang còn diễn biến phức tạp nhà trường còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thân trách nhiệm của nhà giáo, phẩm chất chính trị của người cán bộ công chức, viên chức; tinh thần hăng say lao động, tất cả vì tương lai của thế hệ trẻ toàn đơn vị nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn để thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021

            Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2020-2021 Trường Mầm Non Ninh Tây diễn ra trong không khí đoàn kết - dân chủ - kỉ cương. Sau một buổi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã thành công tốt đẹp.

            Có thể nói sự thành công của hội nghị trước hết là nhờ sự nổ lực của tập thể sư phạm nhà trường, sự phối kết hợp chặt chẽ của BCH công đoàn và chính quyền nhà trường, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp,..

            Nghị quyết hội nghị CBVC năm 2020-2021 được biểu quyết thông qua thể hiện sự nhất trí cao, tạo tiền đề về tư tưởng và hành động cho việc tổ chức thực hiện những chỉ tiêu thi đua của năm học 2020-2021.

 

Khen thưởng cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc hoạt động Công đoàn năm học 2019-2020

Khen thưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020

Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác GD và ĐT năm học 2019-2020

Ký kết giao ước thi đua giữa Chính quyền và Công đoàn