Thông báo các việc đầu năm học 2020 - 2021

* Thông báo đến toàn thể các bậc PH có con e học tại trường MN Ninh Tây:

- Ngày 1/9/2020: dắt trẻ đến trường nhận lớp nhận cô

- Ngày 4/9/2020: Nhận các đồ dùng cá nhân: nệm, gối, chén,... và họp phụ huynh

- Ngày 5/9/2020: khai giảng

- Ngày 7/9 /2020: bắt đầu nuôi nhận trẻ

* PH lưu ý, khi đưa con, em tới trường nhớ đeo khẩu trang đầy đủ

Xin chân thành cảm ơn!