TRƯỜNG MÂM NON NINH TÂY TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2021 – 2022

 

Căn cứ Kế hoạch số 461/KH-PGDĐT ngày 24/6/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh vào các trường mầm non thị xã Ninh Hòa năm học 2021-2022;

Thực hiện Kế hoạch số 641/KH-PGDĐT ngày 08/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường mầm non thị xã Ninh Hòa năm học 2021-2022;

Căn cứ chỉ tiêu biên chế đã được phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và điều kiện tình hình thực tế tại địa bàn xã Ninh Tây.

Trường mầm non Ninh Tây xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Việc tuyển sinh phải đảm bảo công bằng, khách quan, tạo thuận lợi cho trẻ em và cha mẹ trẻ.

- Huy động trẻ em độ tuổi nhà trẻ (25-36 tháng tuổi) và trẻ mẫu giáo (3-5 tuổi) ra lớp, đặc biệt là huy động 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp thực hiện Phổ cập GDMNCTENT.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng, điều kiện, hồ sơ dự tuyển

1.1. Hình thức, đối tượng, điều kiện dự tuyển

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

- Đối tượng tuyển sinh: Các cháu trong độ tuổi mầm non (24-72 tháng tuổi)

+ Đối tượng ưu tiên: Nhận 100% trẻ 5 tuổi (sinh năm 2016); con các cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, con thương bệnh binh, trẻ là người dân tộc thiểu số; con mồ côi cả cha lẫn mẹ có hộ khẩu tại địa phương; con, cháu ruột của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

- Điều kiện dự tuyển: Trẻ có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại xã Ninh Tây.

1.2. Hồ Sơ dự tuyển

a) Đơn xin nhập học;

b) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

c) Phiếu tiêm chủng (phô tô);

d) Bản sao hộ khẩu thường trú hoặc giấy xác nhận tạm trú.

e) Thẻ bảo hiểm y tế (phô tô).

g) Quyết định hộ nghèo, cận nghèo (nếu có)

2. Thời gian, phương án tuyển sinh

- Thời gian thông báo tuyển sinh: từ ngày 09/9/2021 đến hết ngày 10/9/2021;

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/9/2021 đến 12/9/2021 (kể cả ngày thứ 7 và chủ nhật). Riêng đối với trẻ 5 tuổi không giới hạn thời gian nhận hồ sơ.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2021– 2022

Trường mầm non Ninh Tây có 5 điểm trường (1 điểm trường chính, 4 điểm trường phụ)

Năm học 2021 – 2022 trường được giao 10 lớp/ 286 trẻ, trong đó:

Nhà trẻ   : 01 lớp/30 trẻ.

Mẫu giáo: 09 lớp/ 256 trẻ.

* PHHS đến trường phải thực hiện đúng yêu cầu về phòng chống dịch bệnh (thực hiện 5K)

  Nhà trường bố trí việc theo dõi người ra vào cổng  và thực hiện các điều kiện như: sát khuẩn, đo thân nhiệt...trước khi PHHS vào đăng ký hồ sơ.